Δίσκοι μεταλλικοί ξύλινοι για την διακόσμηση του σπιτιού, του γάμου.