Κουτιά σπαστά σε πολλές διαστάσεις ανάγλυφα και με σχέδιο.